ŘÍČANY - AKTUÁLNÍ ROZVRH 2020/2021

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 -19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00
PO PANDAS (dříve blue) Yenda
15:30 - 17:00
GECKOS (starší yellow) Yenda
17:00 - 18:30
LIZARDS (dříve biege) Yenda
18:30 - 20:00
MONKEYS (dříve green) Elma
15:30 - 17:00
FALCONS Carlos
17:00 - 18:30
MASTERCLASS (freestyle) Carlos
18:30 - 19:30
LIONS (dříve gold) Carlos
19:30 - 21:00
ÚT BUTTERFLIES (dříve orange) Naty 15:30 - 17:00 SPARROWS (junioři) Naty
17:30 - 19:00
FAMILY Naty/Vladuš
19:00 - 20:00
CROCODILES (dříve yellow) Elma 15:30 - 17:00 CHAMELEONS (dříve Khaki) Elma 17:00 - 18:30 SPIDERS MIX (dříve red) Vojta
18:30 - 20:00
ST BUTTERFLIES (dříve orange) Naty 15:30 - 17:00 PENGUINS (dříve purple) Yenda
17:00 - 18:30
LIZARDS (dříve biege) Naty
18:30 - 20:00
OPENCLASS Kíťa (nepravidelně)
20:00 - 21:00
CROCODILES (dříve yellow) Vladuš 15:30 - 17:00 GECKOS (starší yellow) Vladuš
17:00 - 18:30
SCORPIONS (dříve silver) Vladuš 18:30 - 20:00
‰ČT PARROTS
(dříve Pink) Péťa
15:30 - 16:30
MONKEYS (dříve green) Domča
16:30 - 18:00
FALCONS Domča
18:00 - 19:30
SCORPIONS (dříve silver) Elma
16:30 - 18:00
SPARROWS (junioři) Elma
18:00 - 19:30
LIONS (dříve gold) Elma
19:30 - 21:00
CHAMELEONS (dříve Khaki) Gabi/Pitkin 16:00 - 17:30
PANDAS (dříve blue) Péťa
15:30 - 17:00
SPIDERS beginners Losky
17:00 - 18:30
SPIDERS masters Losky
18:30 - 20:00

MNICHOVICE - AKTUÁLNÍ ROZVRH 2020/2021

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 -19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00
PO EAGLES Péťa
15:00 - 16:30
PENGUINS (dříve purple) Péťa 16:30 - 18:00
ÚT
ST EAGLES Péťa
16:30 - 18:00
‰ČT
BUNNIES Janča
15:30 - 16:30
ZEBRAS Janča
16:30 - 17:30

BENEŠOV - AKTUÁLNÍ ROZVRH 2020/2021

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 -19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00
PO LEOPARDS Elma/Vladuš
19:00 - 20:30
ÚT ALLIGATORS Vladuš
16:30 - 18:00
ST
‰ČT KANGAROOS Vladuš
15:00 - 16:00
ALLIGATORS Vladuš
16:00 - 17:00
LEOPARDS
Vladuš
17:00 - 18:00

VELKÉ POPOVICE/KUNICE  - AKTUÁLNÍ ROZVRH 2020/2021

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 -19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00
PO
ÚT
ST RABBITS Bea/Elma 15:30 - 16:30 UNICORNS Elma/Naty 16:30 - 17:45 TARANTULAS Elma/Naty
17:45 -19:00
SHARKS Elma/Naty
19:00 - 20:30
‰ČT UNICORNS Elma/Naty
15:30 - 17:00
TARANTULAS Elma/Naty
17:00 - 18:30
SHARKS Elma/Naty
18:30 - 20:00