TGJ CAMP 2023

Termín: 13.-20.8.2023

Milí tanečníci, všechny vás zveme na nás taneční TGJ CAMP 2023! Čeká tě spoustu tance, sportovních aktivit, koupání v bazénu, přátel a mnoho dalšího s našimi trenéry a skvělými hosty!

PODROBNÉ INFORMACE:

Taneční TGJ CAMP je určen pro všechny děti 6-10 let, juniory 11-15 let a dospěláky 15+ z taneční školy TEAMGJ, ale také pro všechny ostatní děti, které u nás netancují a mají to třeba v plánu nebo si s námi chtějí užít pořádný taneční týden, který je plný zábavy a skvělých zážitků!

DĚTI:

Pro děti ve věku 6-10 let máme vždy speciální program, uzpůsobený k jejich fyzické a taneční výkonnosti. Po celou dobu o ně bude skvěle postaráno našimi pro tento účel přímo vyhrazenými vedoucími a praktikanty.

JUNIOŘI A DOSPĚLÍ:

Každý rok na začátku campu probíhá rozřazení tanečníků do výkonnostních složek podle tanečních dovedností. Tanečníci mají náročnější lekce ve větší intenzitě, delší večerku apod.

PROGRAM:

Hlavní náplní tanečního TGJ Campu je výuka streetdance, konkrétně různých jeho tanečních stylů jako jsou hiphop, house, breakdance, dancehall, poppin, lockin a další. Tanečníci jsou rozděleni do speciálně vytvořených složek podle výkonnosti a věku, v nichž na sobě po celou dobu campu intenzivně pracují. Máme ověřené, že každý rok odjíždějí tanečníci z campu s minimálně o stupeň lepší výkonností, než měli na začátku campu. Rozdíl je pak velmi znát na podzim, kdy se tanečníci rozdělují do jednotlivých složek na novou sezónu!

Přes den probíhají především lekce a poté máme na každý den po tréninkách připravený speciální program ve formě tanečních soutěží, battlů, kvízů, rozhovorů s hosty a spoustu dalších aktivit. Každý rok máme také tradiční odpoledne u bazénu, kde si vytvoříme vlastní "hawai" party!


DŮLEŽITÉ INFORMACE - SHRNUTÍ

TERMÍN: neděle 13.8. (začínáme večeří) - neděle 20.8. (končíme snídaní)

MÍSTO KONÁNÍ: Blata 61, 506 01 Zámostí - Blata

CENA: 6 800 Kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, plná penze (strava 5 x denně - snídaně, oběd, svačina, večeře, II. Večeře), taneční lekce s trenéry TGJ, workshopy s tanečními hosty, zdravotnický dozor, veškerý doprovodný program.

Autobus se hradí zvlášť, cena bude upřesněna po uzavření přihlášek v návaznosti na obsazenost autobusu - počítáme kolem 500 Kč/os.

Zálohu ve výši 3400 Kč uhraďte do 30.4., zbylou částku nejpozději do 18.6., to vše na číslo účtu: 5188097002/5500.ZÁVAZNÁ A KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA NA TGJ CAMP 2023

YOUNG INSTITUTE s.r.o. - společnost založená Gabčou, Natálkou, Elmou a Vladuš za účelem pořádání veškerých zájmových a vzdělávacích aktivit pro mladé.

ZDE VYPLŇUJTE:

DÍTĚ - TANEČNÍK

DOKUMENTY K ODJEZDU:

  • Posudek o zdravotní způsobilosti tanečníka vystavený a podepsaný lékařem
  • Potvrzení o bezinfekčnosti tanečníka podepsané zákonným zástupcem
  • Kartička zdravotní pojišťovny (kopie stačí)
  • Užívané léky a rozpis užívání - stručně popsat
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - za účelem focení

Vše v jednom balíčku k předání trenérům u odjezdu či na místě při nástupu tanečníka na pobyt.

STORNO PODMÍNKY:

  • V době do 30 - 20 kalendářních dnů před konáním pobytu 50% z ceny
  • V době 19 - 1 kalendářních dnů před zahájením pobytu 80% z ceny
  • Během pobytu - bez nároku na kompenzaci

Pokud chcete uplatnit storno podmínky, je nezbytné nás kontaktovat písemně formou e-mailu na natalie.krizova@gmail.com. Uplatnění storno podmínek je účinné ode dne doručení e-mailu.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách ODKAZ. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu gabinajirakova@seznam.cz.