TGJ CAMP 2024

Termín: 11.-18.8.2024

Milí tanečníci, všechny vás zveme na nás taneční TGJ CAMP 2024! Čeká tě spoustu tance, sportovních aktivit, koupání v bazénu, přátel a mnoho dalšího s našimi trenéry a skvělými hosty!

PODROBNÉ INFORMACE:

Taneční tábor TGJ CAMP je určen pro všechny tanečníky TEAM GJ starší 6 let. Vítány jsou i děti, které u nás netancují a chtějí si užít taneční týden plný zábavy a skvělých zážitků!

Hlavní náplní TGJ CAMPU je výuka Street dance, konkrétně jeho různých tanečních stylů jako je hiphop, house, breakdance, dancehall, poppin nebo lockin. Tanečníci jsou rozděleni podle výkonnosti a věku do složek, v kterých po celou dobu campu zvlášť trénují. Přes den probíhají především lekce, večer pak na tanečníky čeká speciální program. Letos máme pro tanečníky připravenou celotáborovou hru na téma Celebrity. Tanečníci se můžou těšit na módní přehlídku nebo karaoke večer. Náš týden pak završíme TEAM GJ Awards – filmovou nocí, během které se budou udělovat filmové ceny. Mimo to tanečníci mohou počítat s tanečními battly a jamy. Samozřejmostí je pak i tradiční party u bazénu.

Děti (6-10 let)

Pro děti máme zvlášť připravený speciální program, který je uzpůsobený jejich fyzické a taneční výkonnosti. Po celou dobu se o ně starají naši, pro tento účel přímo vyhrazení, vedoucí a praktikanti. Na děti kromě tréninku čekají i tvůrčí aktivity, sportovní hry, výlet, deskové hry a jiné.

Junioři (11-15 let) a dospělí (15+)

Starší tanečníci mají lekce náročnější a ve vyšší intenzitě. Mimo tréninky se pak jejich program odlišuje např. u večerky, kterou mají později než děti, apod.

Máme ověřené, že každý rok odjíždějí tanečníci s minimálně o stupeň lepší výkonností, než měli před campem. Rozdíl je pak velmi znát na podzim, kdy se tanečníci rozdělují do jednotlivých složek na novou sezónu. Mimo to na campu dochází k utužení kolektivu a tanečníci získávají i mnoho nových přátel napříč složkami. Všem našim tanečníkům tak camp výrazně doporučujeme! :-)DŮLEŽITÉ INFORMACE - SHRNUTÍ

TERMÍN: neděle 11.8. (začínáme večeří) - neděle 18.8. (končíme snídaní)

MÍSTO KONÁNÍ: Blata 61, 506 01 Zámostí - Blata

CENA: 7100 

V ceně je zahrnuto: ubytování, plná penze (strava 5 x denně - snídaně, oběd, svačina, večeře, II. Večeře), taneční lekce s trenéry TGJ, workshopy s tanečními hosty, zdravotnický dozor, veškerý doprovodný program.

Autobus se hradí zvlášť, cena bude upřesněna po uzavření přihlášek v návaznosti na obsazenost autobusu - počítáme kolem 500 Kč/os.

Zálohu ve výši 3600 Kč uhraďte do 30.4., zbylou částku 3500 Kč nejpozději do 18.6., to vše na číslo účtu: 5188097002/5500.ZÁVAZNÁ A KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA NA TGJ CAMP 2024

ZDE VYPLŇUJTE:

DÍTĚ - TANEČNÍK

DOKUMENTY K ODJEZDU:

  • Posudek o zdravotní způsobilosti tanečníka vystavený a podepsaný lékařem
  • Potvrzení o bezinfekčnosti tanečníka podepsané zákonným zástupcem
  • Kartička zdravotní pojišťovny (kopie stačí)
  • Užívané léky a rozpis užívání - stručně popsat

Vše v jednom balíčku k předání trenérům u odjezdu či na místě při nástupu tanečníka na pobyt.

STORNO PODMÍNKY:

  • V době do 30 - 20 kalendářních dnů před konáním pobytu 50% z ceny
  • V době 19 - 1 kalendářních dnů před zahájením pobytu 80% z ceny
  • Během pobytu - bez nároku na kompenzaci

Pokud chcete uplatnit storno podmínky, je nezbytné nás kontaktovat písemně formou e-mailu na natalie.krizova@gmail.com. Uplatnění storno podmínek je účinné ode dne doručení e-mailu.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách ODKAZ. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu gabinajirakova@seznam.cz.